با مصوبه مجلس؛

ترکیب کمیسیون تلفیق تغییر کرد/ پیشنهادات مربوط به حوزه های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق برای افزایش اعتبارات ممنوع شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی ترکیب کمیسیون تلفیق را تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در بررسی اصلاح ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مقرر کردند 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی ترکیب کمیسیون تلفیق را تشکیل دهند.

اعضای مذکور توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیات رئیسه مجلس معرفی می گردند و ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می یابد.

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که این طرح به آن ارجاع داده شده بود در گزارش خود پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر اساس آن اعضای کمیسیون تلفیق از 15 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و 15 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از هر یک از اعضای سایر کمیسیون های مجلس (به جز کمیسیون تحقیق و تدوین آئین نامه داخلی مجلس) معرفی گردند که نمایندگان با آن موافقت نکردند و طرح اولیه اصلاح ماده 45 به تصویب رسید.

پیش از این در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون تلفیق مرکب از کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و 2 نفر از هر یک از کمیسیون های دیگر (غیر از کمیسیون های تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی مجلس) بودند.

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی طرح اصلاح ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 138 رای موافق، 23 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر با الحاق پیشنهادی به این بند مقرر کردند که بر اساس آن پیشنهادات مربوط به حوزه های انتخابیه اعضای کمسیون تلفیق جهت ایجاد ردیف جدید با افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح ها در کمیسیون تلفیق بودجه ممنوع است.

در صورتی که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور در حین رسیدگی به لایحه بودجه به صورت کتبی و رسمی اشتباه یا از غلط افتادگی موارد مربوط به حوزه های انتخابیه را تایید کند، موضوع با دو سوم رای کمیسیون تلفیق قابل تصویب است.