یک تظاهر کننده مصری در قاهره کشته شد

تظاهرات

تهران - ایرنا - یک تظاهر کننده مصری در محله ˈعین شمسˈ در قاهره پایتخت این کشور از سوی نیروهای امنیتی کشته شد.

شبکه ˈالجزیرهˈ روز شنبه اعلام کرد: این فرد مصری در جریان تظاهرات مخالفان کودتا در قاهره بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی مصر کشته شد. در جریان تظاهرات خشونت آمیز دیروز معترضان مصری، نیروهای پلیس در عین شمس، عده ای دیگر از تظاهر کنندگان را مجروح کردند. تظاهرات در ˈالجیزهˈ هم با خشونت پلیس مواجه شد.

تظاهرات ضد دولتی دیروز در بسیاری از شهرهای مصر و محله های مختلف قاهره برگزار شد. در تظاهرات دیروز علاوه بر همه خواسته های داخلی تظاهر کنندگان مانند کنار رفتن دولت ناشی از کودتا و بازگشت دولت قانونی و آزادی زندانیان، اشاره ای هم به همبستگی مردم مصر با مردم تحت محاصره در نوار غزه شد، زیرا دادگاهی در مصر فعالیت ˈجنبش حماسˈ در این کشور را ممنوع کرده است.

وزارت کشور مصر اعلام کرد: نیروهای پلیس 43 نفر از کسانی را که ˈهواداران اخوان المسلمینˈ نامید، در تظاهرات قاهره، الجیزه، اسکندریه و الفیوم دستگیر کرده اند.

از ابتدای ماه جولای گذشته و در پی برکناری ˈمحمد مرسیˈ از ریاست جمهوری مصر، مخالفان کودتا هر جمعه با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز، هفته جدیدی از تظاهرات را با شعاری خاص شروع می کنند. شعار این هفته مخالفان ˈافکار عمومی با ما است، با هم برای رهایی تلاش می کنیمˈ، بود.

خاورم 1491**1651
کد N181069