روزنامه رسالت : جوانان در انتخابات ریاست جمهوری،طرفدار جلیلی بودند ولی روحانی رای آورد!

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

از همان مراسم تحلیف، رویدادهایی به وجود آمد که نشان ‌داد که جوانان مسلمان در تشخیص خود اشتباه نکرده بودند.

 در انتخابات نود و دو، در حالی که جوانان مسلمان، با ارزیابی از موقعیت حساس پرونده هسته‌ای حمایت همه جانبه مردم از مذاکره کننده هسته‌ای وقت را پس از نشست قاطع و موفق آلماتی2، دوپینگ مکانیسم مذاکرات و سوق دادن این مذاکرات به سمت فیصله قلمداد کردند، علاوه بر آن که بر معیار انقلابی و خط ولایی سلامت و ساده‌زیستی به سمت گزینه مقاومت پیش رفتند؛ ولی، در مجموع، با صحنه‌ای که پدید آمده بود، دکتر حسن روحانی حایز نیمی از آرا گردید و رئیس جمهور شد. برداشت غربی‌ها این شد که تحریم‌ها مؤثر واقع شده است.

 از همان مراسم تحلیف، رویدادهایی به وجود آمد که نشان ‌داد که جوانان مسلمان در تشخیص خود اشتباه نکرده بودند. برخی به مراسم تحلیف دعوت شدند در حالی که به دلیل دعوت به محاربه، مستوجب عقوبت بودند این روند ادامه یافت، به نحوی که عاملان و ساکتان محاربه عظیم سال هشتاد و هشت، بر صدر نشستند.
کد N180965