بان کی مون بار دیگر بر اهمیت مشارکت ایران برای حل بحران سوریه تاکید کرد

سوریه,ایران

سازمان ملل، ایرنا - دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد ایران از کشورهای بسیار مهم منطقه خاور میانه است و می تواند نقش مهمی در حل بحران سوریه داشته باشد.

به گزارش ایرنا بان کی مون روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت ایران می تواند به باز شدن گره کنونی در مذاکرات صلح در سوریه کمک کند.

وی افزود : مقام های ایرانی می توانند از نفوذ خود برای متقاعد کردن مقام های سوری به منظور مشارکت سازنده تر استفاده نمایند.

دبیرکل سازمان ملل به سفر اخضر ابراهیمی نماینده ویژه خود در امور سوریه به تهران اشاره کرد و گفت : سفر اخضر ابراهیمی به تهران و رایزنی با مقام های ایرانی درخصوص بحران سوریه می تواند بسیار مفید و سازنده باشد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل 48 ساعت قبل از شروع مذاکرات ژنو دو از جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در آن نشست دعوت به عمل آورد اما کمتر از 24 ساعت تحت فشار آمریکا و چند گروه خاص از دعوت خود منصرف شد.

بعد از شکست مذاکرات ژنو دو بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان ضمن انتقاد از بان کی مون به خاطر انصراف از دعوت خود، مشارکت نداشتن ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای را یکی از عوامل اصلی شکست کنفرانس بین المللی صلح سوریه دانستند که در روز های بیست دوم ژانویه در شهر مونترو سوئیس برگزار شد.

اروپام 1908
کد N180891