میشل سلیمان :

خواهان بهترین روابط با ایران هستیم/مواضع المشنوق بیانگر دیدگاه دولت لبنان نیست

آفریقا و خاورمیانه

میشل سلیمان با تاکید بر اینکه سخنان اخیر وزیر کشور لبنان در اجلاس دولتهای عربی در مغرب بیانگر موضع و دیدگاه دولت لبنان نیست، تصریح کرد بیروت خواستار بهترین روابط با تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت روز جمعه با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

در این دیدار، رکن آبادی، میشل سلیمان را در جریان اعتراض ایران به اظهارات نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان در نشست کشورهای عربی در مغرب در سطح وزیران کشور قرار داد که رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد : این مواضع بیانگر نظر و دیدگاه دولت لبنان نیست و لبنان مشتاق است تا بهترین روابط را با ایران مبتنی بر اصل منافع مشترک، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر داشته باشد و کانالهای ارتباط دوجانبه برای حل هرگونه اشکالی در صورتی که رخ دهد، کفایت می کند.

میشل سلیمان همچنین با فواد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان و یکی از سران جریان 14 مارس و طیف سعدالحریری دیدار کرد و رایزنی ها درباره بیانیه وزارتی را با وی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.