لایحه جرم سیاسی یکشنبه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی می شود

مجلس

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه آینده لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه می دهد.

اعضای این کمیسیون روز یکشنبه لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می دهند.

بازدید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و پاسخگویی وزیر دادگستری به سوال افضلی فرد نماینده اردبیل و سوال نجف نژاد نماینده بابلسر برنامه کاری اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه آینده است.

کارگروه حقوق عمومی این کمیسیون روز دوشنبه لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین رو مورد بررسی قرار می دهد.

کارگروه حقوق خصوصی نیز در این روز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رو بررسی می کند.