رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه متهم به حمایت از حزب حاکم شد

انتخابات محلی

آنکارا- ایرنا - ˈشورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیونهای ترکیه در گزارشی اعلام کرد، شبکه رادیو تلویزیون دولتی ترکیه ˈتی.آر.تیˈ بطور غیر عادلانه تبلیغات انتخاباتی برای حزب حاکم ˈعدالت و توسعه انجام می دهد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، بنا به گزارش تهیه شده از سوی این شورا، شبکه خبر تی.آر.تی در تاریخهای 22 فوریه تا چهارم ماه مارس در قبال پخش 13 ساعت برنامه در مورد حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تنها 48 دقیقه در مورد حزب ˈحرکت ملیˈ و 45 دقیقه در مورد حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ و دو دقیقه در مورد حزب ˈحرکت صلح و دمکراسی ˈ سه حزب حاضر در مجلس ملی این کشور برنامه پخش کرده است.

انتشار گزارش یاد شده با انتقاد تند رسانه های نوشتاری و تصویری ترکیه مواجه شده و رسانه های ترکیه دولت اردوغان را متهم به استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی می کنند.

به نوشته رسانه های ترکیه رقم یاد شده تنها شامل شبکه خبر، تی.آر.تی است و علاوه بر شبکه خبر، این سازمان در کانالهای مختلف تلویزیونی خود تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم برای دولت حاکم انجام می دهد.

خاورم**2012*230** 3404
کد N179598