طرح کیسینجر برای حل بحران اوکراین

مهر نوشت:

وزیر خارجه اسبق آمریکا پیشنهاد کرد برای حل بحران اوکراین بهتر است روسیه از جداسازی کریمه از این کشور صرفنظر کرده و در مقابل کی یف خودمختاری بیشتری به این منطقه بدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، "هنری کیسینجر" دیپلمات کارکشته آمریکایی برای حل بحران اوکراین از طریق مسالمت آمیز و جلوگیری از رویارویی آمریکا و روسیه در این موضوع، راه حلی 4 مرحله ای ارائه کرد. وی در یاداشتی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد تاکید دارد اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به بحران دامن می زند.

به گفته رئیس پارلمان سیمفروپول اعلام استقلال کریمه که انتظار می رود پس از برگزاری همه پرسی در این منطقه طی روزهای آینده انجام گیرد، به منزله مقدمه ای برای پیوستن این منطقه به فدراسیون روسیه است. با این حال پارلمان اوکراین اعلام کرده تصمیم پارلمان کریمه را به رسمیت نمی شناسد و همه پرسی را غیرقانونی می داند.

در چنین شرایطی کیسینجر طرحی پیشنهاد کرده و مدعی است در صورت توجه به آن از سوی آمریکا و روسیه، بحران اوکراین حل شدنی است. به اعتقاد وی بحران در اوکراین از آنجا ناشی می شود که رهبران جدید این کشور بار دیگر به اشتباه تلاش دارند بخش های استقلال طلب کشور را حفظ کنند.

وزیر خارجه اسبق آمریکا با بیان این که نه روسیه و نه آمریکا از بحران اوکراین سود نخواهند برد می نویسد: مسکو باید بپذیرد که تلاش برای دادن نقش اقماری به اوکراین و ترسیم خطوط مرزی جدید در منطقه بی فایده است. پیشنهاد کیسینجر برای حل بحران اوکراین شامل چهار مرحله است:

1. اوکراین ساختار سیاسی و اقتصادی خود را به شکل آزادانه و در کنار اروپا تعیین کند.

2. اوکراین از عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صرفنظر کند.

3. اوکراین همانند فنلاند نقش یک کشور بی طرف را در جامعه بین الملل به عهده بگیرد.

4. روسیه از جداسازی کریمه صرفنظر کرده و در مقابل کی یف بپذیرد که این منطقه با خودمختاری بیشتری اداره شود.

بر این اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی کیسینجر با استقبال گروه هایی در اوکراین مواجه شده است. "تاتیانا مارماسوا" معاون رئیس دانشگاه دونتسک و از اعضای دولت انتقالی اوکراین در این رابطه می گوید: فدرالیزه کردن اوکراین می تواند از فروپاشی کشور جلوگیری کند، به این شکل دولت مرکزی نیز می تواند به حیات خود ادامه دهد. وی همچنین از تلاش برای متقاعد کردن دوستان حزبی اش برای بررسی امکان گنجاندن این مطلب در قانون اساسی اوکراین خبر می دهد.

5252

کد N179481