ایستادگی هند درمقابل آمریکا جواب داد

هند,آمریکا

دهلی نو - ایرنا - بلاخره پس سه ماه سرسختی هند در مقابل آمریکا در پی تنش دیپلماتیک، واشنگتن با صدور رفع اتهام علیه یک دیپلمات هندی مجبور به عقب نشینی شد.

به گزارش ایرنا، هند روز پنج شنبه از رفع اتهامات علیه ˈدویانی خبراگاد ˈ دیپلمات این کشور درآمریکا استقبال کرد.

دستگیری و جستجوی بدنی دیپلمات هندی توسط مقام های آمریکایی به اتهام اقدام غیر قانونی دراخذ روادید از سه ماه قبل تاکنون سبب تیرگی روابط دهلی نو - واشنگتن شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز اعلام کرد: ما حکم دادگاه آمریکا را دراین مورد شنیده ایم و از تصمیم واشنگتن مبنی بر رفع اتهامات علیه خانم خبراگاد استقبال می می کنیم .

وی درهمین حال تصریح کرد با این حال دهلی نو حکم دادگاه آمریکا را جهت واکنش مناسب بیشتر بررسی خواهد کرد.

دیپلمات هندی در تاریخ 12دسامبر سال 2013 در خارج از مدرسه ای که کودکان او در آنجا مشغول به تحصیل بودند، دستگیر شد.

پس از چند ماه کشمکش بین دهلی نو و واشنگتن بلاخره خبراگاد با حکم یک قاضی در آمریکا و با داشتن مصونیت دیپلماتیک از اتهامات تبرئه شد.

دستگیری دیپلمات هندی توسط مقام های آمریکا واکنش شدید دولت هند را به دنبال داشت. دهلی نو در اقدامی متقابل امتیازهای خاص دیپلمات های آمریکایی مانند ورود بدون مجوز به فرودگاه های بین المللی، معافیت ازگمرک و فعالیت برخی مراکز غیر رسمی آن کشور را به حالت تعویق درآورد.

دولت هند دو هفته قبل نیز تاکید کرد هیچ مزایای اضافی به دیپلمات های آمریکایی مقیم نمی دهد.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N179224