در هفته آتی صورت می‌گیرد:

بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کمیسیون کشاورزی مجلس

مجلس

هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در هفته آتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

همچنین ادامه رسیدگی به بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی دیگر دستور کار این کمیسیون در هفته آینده است.

هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهند.

 

کد N179025