اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را تصویب کرد

آمریکا اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره چهارچوب تحریم های روسیه به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای اتحادیه اروپا درباره متن چهارچوب تحریم های روسیه به توافق رسیده اند.

رویترز اعلام کرد در پیش نویس این توافق درباره محدودیت های ویزا و بلوکه کردن دارایی آنهائیکه که در نقض تمامیت ارضی اوکراین نقش دارند توافق حاصل شده است.