جزئیات برنامه های ظریف در سفر به ترکیه/ رایزنی وزیر خارجه با همتایان ترک و آذری

سیاست خارجی

سومین نشست سه جانبه وزرای خارجه کشورهای ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز جمعه 23 اسفند در شهر وان ترکیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکل گیری این سه جانبه یکی از برکات گسترش روابط ایران و ترکیه در سال های اخیر است.

سفیر ایران در ترکیه در این خصوص اظهار داشت:ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان سه کشوری هستند که در یک منطقه جغرافیایی با اهمیت ژئوپلتیک قرار دارند و با توجه به مشترکات فراوان شایسته است که درک مشترکی از این منطقه داشته باشند و برای توسعه بیشتر منطقه خودهمکاری کنند. اجلاس سه جانبه ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان از یک طرف گامی برای نزدیک شدن دیدگاههای سه کشور همسایه و از طرف دیگر ساختاری در مسیر منطقه گرایی و منطقه سازی است. به عبارت دیگر بخشی از سهم دیپلماسی چند جانبه در تقویت مناسبات دوستانه و همگرایی کشورهای منطقه است. موقعیت جغرافیایی مهم، اهمیت اقتصادی سه کشور و توجه بازیگران به منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم و از همه مهم تر مناسبات فرهنگی و دینی ریشه دار و کم نظیر بین این کشورها، اهمیت این ساختار دیپلماتیک را نشان می دهد.

این ساختار در تقویت مناسبات دو جانبه و همچنین همگرایی بیشتر سه کشور در سازمان همکاری های اقتصادی ˈاکوˈ ، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد می تواند نقش داشته باشد. این اجلاس دارای یک کمیته اقتصادی در سطح معاونان وزرای امور خارجه سه کشور است که از چهار بخش فرعی به شرح ذیل تشکیل شده است.
- کمیته فرعی تجارت ، صنعت و سرمایه گذاری،
- کیمته فرعی انرژی ،
- کمیته فرعی فرهنگ و گردشگری
- کمیته فرعی حمل و نقل
کمیته اقتصادی و کمیته های فرعی آن بیانگر جهت گیری اصلی این ساختار سه جانبه برای استفاده از ظرفیت های موجود است.

در اجلاس وان که روز جمعه برگزار می شود، وزرای خارجه سه کشور موضوعات سیاسی منطقه ای مورد علاقه از جمله تحولات قفقاز و خاورمیانه را مورد توجه قرار خواهند داد. در این اجلاس همچنین در باره استفاده از ظرفیت های بخش های خصوصی سه کشور در گسترش روابط اقتصادی تبادل نظر خواهد شد. در پایان اجلاس بیانیه مشترک امضا می شود.

انتظار می رود در حاشیه این نشست وزیر خارجه ایران در دیدارهای دو جانبه با وزرای خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان، به گفت وگو بپردازد.