حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان اعلام شد

مصوبه

تهران - ایرنا - حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان با تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام شد.

هیات وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تصویب کرد ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1393 به میزان هفده هزار و یکصد و نود (17190) ریال تعیین می شود.

بر این اساس، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1393 به میزان یکهزار و دویست و هفت (1207) ریال تعیین می شود.

همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1393 به میزان یکهزار و دویست و هفت (1207) ریال تعیین می شود.

ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1393 نیز به میزان هزار و دویست و هفت (1207) ریال تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1393 به میزان بیست درصد نسبت به سال 1392 افزایش می یابد.

سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجراء نکرده اند، در سال 1393 بیست درصد تعیین می شود.

همچنین حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (9) این تصویب نامه در سال 1393 به میزان شش میلیون ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

بر این اساس، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان شش میلیون ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب نامه در سال 1393 با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب به میزان شش میلیون ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

بر اساس مصوبه دولت، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می کنند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‎جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام**1058**1572
کد N177526