در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

اعلام وصول سوال 15 نفر از نمایندگان از وزیرآموزش و پرورش

مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی هیات رئیسه مجلس سوال ملی پانزده نفر از نمایندگان مجلس را از علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش در خصوص انتصاب مدیران در این وزارتخانه بدون رعایت شایسته سالاری اعلام وصول کرد.

سوال 15 تن از نمایندگان از علی اصغر فانی اعلام وصول شد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی هیات رئیسه مجلس سوال ملی پانزده نفر از نمایندگان مجلس را از علی اصغر فانی وزیرآموزش و پرورش در خصوص انتصاب مدیران در این وزارتخانه بدون رعایت شایسته سالاری اعلام وصول کرد.

کد N177354