رییس کمیسیون خارجی مجلس ملی سوریه:

آینده سوریه را مردم آن رقم می زنند

سوریه

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون خارجه مجلس ملی سوریه با بیان این که کشور سوریه نیازی به کنفرانس ژنو و مذاکراتی از این دست ندارد، گفت: آینده سوریه را مردم این کشور با گفت و گو و تعامل رقم خواهند زد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، خانم «فادیا الدیب» صبح امروز - چهارشنبه - در اولین نشست مشترک دوستان سوریه گفت: کشور ما سوریه از سه سال پیش تاکنون در معرض تهاجم تکفیری های حامی تروریسم قرار گرفته و این کشورها علیه مردم سوریه جلسات مختلفی را در محافل بین المللی تشکیل می دهند و مصوباتی را علیه مردم تصویب می کنند.

وی ادامه داد: حامیان تروریست های تکفیری همواره در ظاهر شعار صلح را سرمی دهند اما در پیمان های خود در امور داخلی سوریه تلاش می کنند و حاکمیت این کشور را نقض کرده و بدترین اعمال را مرتکب می شوند.

رییس کمیسیون خارجه مجلس ملی سوریه با بیان این که تروریست های تکفیری مقابله کنده با مردم سوریه از جنگ روانی بهره می گیرند، گفت: این افراد با کمک رسانه های دروغین و ارتجاعی قصد منحرف سازی اذهان عمومی را دارند و به کشتار بی گناهان مبادرت می ورزند.

خبر در حال تکمیل است.

سیام(3)**7261**9132 ** 1418
کد N177092