برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر

رحمانی‌فضلی عازم وین شد

دولت

وزیر کشور برای شرکت در پنجاه و هفتمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل و تبیین سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر کشورمان عازم وین شد.

وزیر کشور برای شرکت نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل عازم وین شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور برای شرکت در پنجاه و هفتمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل و تبیین سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر کشورمان عازم وین شد.

کد N176819