موافقت نمایندگان با کلیات طرح تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن ترکیب کمیسیون تلفیق مجلس تغییر می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح ماده  45 آیین نامه داخلی درمورد تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با  154رای موافق، 31 رای مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند در صورت تصویب نهایی این طرح ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق تغییر خواهد کرد و 15 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی 15 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، 1نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های تخصصی در این کمیسیون عضویت خواهند داشت.

براساس آئین نامه فعلی کمیسیون تلفیق شامل همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های تخصصی می شود.