با مصوبه مجلس؛

صاحبان بیش از یک شغل با کسر فقط یک معافیت مالیاتی مشمول پرداخت مالیات می شوند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی فقط مشمول یک معافیت مالیاتی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسب فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون خواهد بود.