با مصوبه مجلس؛

اختصاص یک تا 5 درصد تخفیف مالیاتی به ازای هر ده درصد افزایش درآمد مشمول مالیات

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ازای هر 10 درصد درآمد مشمولان مالیاتی یک تا 5 واحد درصد تخفیف مالیاتی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند به ازای هر 10درصد افزایش در آمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده 104قانون نسبت به درآمد سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جدید در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.