سازمان ملل خشونت اقدامات خشونت آمیز در دارفور را محکوم کرد

آفریقا و خاورمیانه

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعمال خشونت علیه ساکنان ایالت دارفور در کشور سودان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، " ناوی پیلای "، با انتشار بیانیه ای اعمال خشونت علیه ساکنان دارفور واقع در غرب سودان که از 11 سال پیش تاکنون شاهد جنگ و خشونت است، به شدت محکوم کرد.

وی اظهار داشت: حمله به غیر نظامیان در مناطق جنوبی دارفور و اعمال خشونت علیه آنها از سوی گروههای مسلح باید هرچه زود تر متوقف شود.

پیلای در ادامه از مقامات سودان خواست تا از کشتار مردم  بی دفاع جلوگیری و از آنها حمایت کنند.

این در حالی است که کشتار مردم بحرین و اعمال خشونت علیه آنها از سوی نیروهای آل خلیفه و همچنین سرکوب هرگونه اعتراض در عربستان و ادامه نقض حقوق بشر در این کشور با سکوت این نهاد بین المللی روبرو شده است.