رهبر حزب ˈکارگر ترکیهˈ: ایران قدرتمندانه به مبارزه علیه استکبارجهانی ادامه می دهد

ایران

آنکارا- ایرنا - ˈدوغو پرینچکˈ رهبر حزب ˈکارگر ترکیهˈ گفت : ایران همچنان قدرتمندانه به مبارزه خود علیه استکبار جهانی ادامه می دهد.

به گزارش ایرنا ، پرینچک دوشنبه شب در پی تصویب قانون لغو دادگاه های ویژه و آزادی محکومانی که بیش از پنج سال در انتظار صدور حکم بودند، از زندان آزاد شد.

رهبر حزب کارگر ترکیه روز سه شنبه در سخنانی به تحولات سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: سیاست های امپریالیست جهانی در کشورهای سوریه و عراق با شکست روبه رو شده است و ایران همچنان قدرتمند به مبارزه با استکبار جهانی می پردازد.

وی در پی آزاد شدن از زندان عنوان کرده بود که ریشه ˈطریقت ها و جماعت هاˈ را در ترکیه خواهیم خشکاند و پرچم جمهوری ترکیه را بار دیگر بر افراشته خواهیم کرد.

رهبر حزب کارگر ترکیه ادامه داد: اکنون همانند ˈشمشیریˈ هستیم که از ˈنیامˈ کشیده شده و در پی پایان دادن به دوران اقتدار دولت اردوغان ، ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری و ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ هستیم .

پرینچک تاکیدکرد: برای تجزیه ترکیه و فرو ریختن جمهوریت و روی کار آوردن شیوخ، دراویش، جماعت ها و طریقت ها، ما را زندانی کردند، ولی با آزادی از زندان طریقت ها و جماعات را ریشه کن خواهیم کرد.

خاورم**2012** 230* 1010
کد N175432