نیم رخ هاشمی رفسنجانی در کنار دریا

اکبر هاشمی رفسنجانی

اعتماد نوشت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: به روحانی گفتم به مردم وفادار باش.

 

 

23231

کد N174501