معاون رییس جمهور در سازمان ملل :

سن امید به زندگی درمیان جامعه زنان ایرانی به 74 سال رسیده است

سازمان ملل

نیویورک،ایرنا - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا جایگاه و توانمند سازی زنان در بخش های مختلف گفت : در حوزه سلامت 97 درصد زنان از زایمان ایمن بهره مند هستند و مرگ و میر مادران به 22 مادر در هر صد هزار تولد زنده رسیده و سن امید به زندگی در ایران اکنون به 74 سال برای زنان رسیده است.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در دومین سخنرانی خود در پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن که در مقر اصلی سازمان ملل در حال برگزاری است، با اشاره به چالش ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران اظهارداشت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه توسعه پنج ساله برای 2015 – 2010، توانمندسازی زنان را از طریق همکاری و همدلی میان بخشی در سطح دولت و البته در کنار همکاری با نهادهای برخاسته از جامعه مدنی تضمین کرده است.

ˈرویکرد اصلی برنامه های توسعه در ایران و بویژه دولت اعتدالگرای تدبیر و امید مبتنی بر حفظ سلامت و انسجام خانواده به موازات توانمندسازی اجتماعی – سیاسی و اقتصادی زنان می باشد تا با ایجاد موازنه میان نقشهای چند گانه زنان، آنان را در کارآمدی و تاثیرگذاری حداکثری در خانواده و جامعه یاری رساند. البته میزان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای جهان در شاخص های مختلف اهداف توسعه هزاره به یک اندازه نبوده است.ˈ

مولاوردی اضافه کرد در زمینه پوشش تحصیلی دختران در سطوح ابتدایی و آموزش عالی ایران پیشرفت های چشمگیری داشته است. در حوزه سلامت، 97 درصد زنان از زایمان ایمن بهره مند هستند و مرگ و میر مادران به 22 مادر در هر صد هزار تولد زنده رسیده و سن امید به زندگی در ایران اکنون به 74 سال برای زنان رسیده است.

وی آنگاه به موارد اشاره کرد که باید در برنامه ای توسعه ایی بعد از 2015 مورد توجه خاص جوامع مختلف قرار بگیرد، اشاره کرد :

ˈتوجه به ویژگی های فرهنگی، تاریخی و مذهبی جوامع در تدوین استراتژی های توسعه؛ روان سازی اقدامات حمایتی و دسترسی نامحدود و جهانی به تکنولوژی ، دانش و اطلاعات به عنوان یک سرمایه جهانی؛ توجه جامع و دقیق به علل ریشه ای دستیابی کند به اهداف توسعه ای هزاره در سطح جهانی؛

توجه به ضرورت تقویت، حمایت و نگهداری از نهاد مقدس خانواده با تضمین مشارکت کامل زنان در تصمیم گیری های خصوصی و عمومی،در نظر گرفتن ابعاد جنسیتی در تمام اهداف توسعه در کنار یک هدف اختصاصی برای عدالت جنسیتی، مد نظر قرار گرفتن اقدامات زورمدارانه و تحریم های یک یا چند جانبه به عنوان مانعی برای روند توسعه؛توجه ویژه به وضعیت اسفبار زنان و دختران در سرزمینهای اشغالی و وضعیتهای جنگی .ˈ

وی در خاتمه تاکید کرد هیات جمهوری اسلامی ایران، ضمن اشاره به اهمیت همکاری های بین المللی در دستیابی به توسعه پایدار بر این باور است که چشم انداز ، اهداف و راهبردها در این زمینه باید به نحوی شناسایی شود که قابلیت فراهم آوردن راه حلی جامع را داشته باشد. همان راه حلی که توسط همه ایجاد شده و برای همگان کاربردی باشد.

پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن از نوزدهم در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت و تا بیست و نهم اسفند ماه جاری ادامه خواهد داشت.

نمایندگان دولت های عضو کمیسیون مقام زن، ارکان ملل متحد و سازمان های غیردولتی از تمامی نقاط جهان در این اجلاس حضور خواهند داشت.

اروپام 1908
کد N173606