یک رسانه ترک مطرح کرد؛

افزایش محبوبیت اشتون در ایران/نقش خانم سیاستمدار در تفاهم اولیه ایران و گروه 1+5