کامرون :‌ انگلیس درحال بررسی اتخاذ اقدامات مناسب علیه روسیه است

واحدمرکزی خبر نوشت:

نخست وزیر انگلیس با حضور در پارلمان این کشور در خصوص نشست فوق العاده هفته گذشته شورای اتحادیه اروپا در خصوص اوکراین سخنرانی کرد . 

به گزارش پایگاه وزارت خارجه انگلیس ، دیوید کامرون گفت : کمیسیون اتحادیه اروپا روی اقداماتی کار می کند تا در صورت عدم پیشرفت یا بی ثمر بودن مذاکرات ، آنها را بر ضد روسیه بکار گیرد.

4949

کد N173397