روزنامه ایتالیایی:

20 درصد بازار بورس ایتالیا به سرمایه گذاران آمریکایی تعلق دارد

آمریکا,ایتالیا

رم - ایرنا - روزنامه ˈایل سولهˈ چاپ رم روز دوشنبه نوشت: بیست درصد از سرمایه بازار بورس ایتالیا برابر با بیش از 82 میلیارد یورو متعلق به سرمایه گذاران آمریکایی است.

روزنامه ˈایل سولهˈ می نویسد: 82 میلیارد یورو از سرمایه بازار بورس ایتالیا متعلق به سرمایه گذاران آمریکایی است که به عقیده مؤسسه ˈاستاندارد اند پورز ˈ از ژانویه سال 2013 تاکنون 30 میلیارد یورو برابر با 64 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است که کل سرمایه گذاری های خارجی در بازار بورس میلان در شمال ایتالیا حدود 179 میلیارد یورو برآورد شده است.

سهم سرمایه گذاران آمریکایی در بخش سهام بازار بورس میلان که در ژانویه سال 2013 برابر با 16.5 درصد بود امروزه به 19.4 درصد افزایش یافته است.

سرمایه گذاران آمریکایی در این دوره بیشتر اقدام به خرید سهام بانک های ایتالیایی کرده و هم اکنون ارزش سهام بانک های مختلف ایتالیایی که در دست سرمایه گذاران آمریکایی است بیش از 22 درصد برآورد شده است. این میزان در ابتدای سال گذشته 15.6 درصد بود.

با وجود اینکه بازار بورس ایتالیا در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل کرده است اما سرمایه گذاران ایتالیایی ترجیح می دهند در بازارهای خارجی سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی ایتالیا 14.4 درصد از سرمایه خود را در سرمایه گذاری های مشارکتی متمرکز کرده و تنها نه دهم از سرمایه خود را صرف خرید سهام در بازار بورس ایتالیا می کنند.

این در حالی است که در سایر کشورهای غربی بطور متوسط 45 درصد از سرمایه صندوق های بازنشستگی صرف خرید سهام داخلی می شود.بطور کل سرمایه گذاران ایتالیایی سرمایه گذاری در بخش اوراق قرضه دولتی را به سهام شرکت ها ترجیج می دهند.

اروپام ** 2171**5981
کد N173331