تشکیل قوای نظامی برای آزادی بنادر نفتی لیبی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از دستور تشکیل قوای نظامی برای آزادی بنادر نفتی لیبی توسط پارلمان این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "نوری بوسهمین" رئیس پارلمان لیبی دستور داد که برای آزادی بنادر نفتی این کشور از سیطره گروه های مسلح یک نیروی نظامی تشکیل شود.

این قوای نظامی متشکل از ارتش و انقلابیون در 9 منطقه نظامی و نیز یگان های تامین امنیت تاسیسات نفتی و مراکز حیاتی خواهد بود.

این قوای نظامی وظیفه نگهداری و حفظ تمامی تاسیسات نفتی را بر عهده خواهد داشت. خاطرنشان می شود وزارت دفاع لیبی در بیانیه ای به رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای دریایی و هوایی این کشور دستور داد به نفتکشهایی که بدون مجوز وارد آبهای منطقه ای لیبی می شوند حمله کنند.

برخی نفتکش های خارجی با ورود به بنادر نفتی تحت سیطره گروه های مسلح لیبی بدون مجوز دولت لیبی به بارگیری نفت می پردازند. علی زیدان نخست وزیر لیبی به نیروهای ارتش این کشور دستور داده است کشتی های حامل نفت در برقه را بمباران کنند، اما اوضاع سیاسی لیبی تاکنون مانع این اقدام شده است.