ظریف:

زمان آن است که 3+3 به تعهداتش در مذاکرات هسته‌یی عمل کند

سیاست خارجی

دومین نشست مذاكرات ایران 1+5 برای گفت وگو در مورد گام نهایی توافق نامه ژنو كه به عنوان برنامه اقدام مشترك موارد توافق طرفین قرار گرفته است، 26 اسفندماه در وین آغاز می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اکنون وقت آن است که 3+3 به تعهداتش در مذاکرات هسته‌یی عمل کند.

به گزارش ایلنا محمدجواد ظریف، امروز در صفحه توییتر خود نوشت: گفت‌وگوهای ایران و 3+3 هفته دیگر آغاز می‌شود. ما مصمم بودن و اراده سیاسی خود را نشان داده‌ایم. اکنون زمان این است که طرف‌های دیگر به تعهدات خود عمل کنند.

گفتنی است دومین نشست مذاكرات ایران 1+5 برای گفت وگو در مورد گام نهایی توافق نامه ژنو كه به عنوان برنامه اقدام مشترك موارد توافق طرفین قرار گرفته است، 26 اسفندماه در وین آغاز می‌شود.

کد N173251