کتاب"عارف" منتشر شد

سیاست داخلی,انتخابات ریاست جمهوری,عارف

کتاب" عارف" که توسط امیر عباس تقی پور و امیر لعلی تهیه شده است حاوی اولین گفت‌وگوی دکتر محمدرضا عارف بعد از کناره گیری از عرصه انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم است که با ماهنامه مدیریت ارتباطات انجام داده است.

کتاب"عارف" حاوی گفت‌وگوی دکتر محمدرضا عارف نامزد انتخابات ریاست جمهوری با ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد.

به گزارش ایلنا،کتاب" عارف" که توسط امیر عباس تقی پور و امیر لعلی تهیه شده است حاوی اولین گفت‌وگوی دکتر محمدرضا عارف بعد از کناره گیری از عرصه انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم است که با ماهنامه مدیریت ارتباطات انجام داده است.

در این گفت‌وگو مفصل عارف به مسائل و حواشی انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.

کتاب "عارف" توسط انتشارات سیمای شرق منتشر شده است.

کد N172680