روزنامه اکسپرس:

پاکستان باید در بحث سوریه ؛ سیاست های ایران را مدنظر داشته باشد

ایران,سوریه

اسلام آباد - ایرنا - روزنامه ˈاکسپرسˈ پاکستان به دولت اسلام آباد توصیه کرد که پاکستان نباید با اتخاذ سیاست اشتباه در بحث سوریه ؛ کشورهای همسایه خود را ناراحت کند بلکه در این خصوص باید سیاست ها و نقش ایران، چین و روسیه را مدنظر داشته باشد.

به گزارش ایرنا، این روزنامه اردو زبان چاپ اسلام آباد دوشنبه در گزارشی زیر عنوان ˈروابط با کشورهای همسایهˈ سطح تعاملات اسلام آباد با تهران، کابل، دهلی نو و پکن را بررسی و ضمن اشاره به برخی مسائل در روابط پاکستان با این کشورها نوشت: امروز جهان درخصوص بحران سوریه به رقابت پرداخته و این کشور عربی محل درگیری نیروهای خارجی تحت حمایت دولت های عربی و غربی شده است.

در این گزارش آمده: ایران، روسیه و چین از دولت ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه حمایت می کنند درحالی که عربستان، قطر، امارات، آمریکا و ترکیه از معارضان و گروه های مخالف دولت دمشق پشتیبانی می کنند.

روزنامه اکسپرس نوشت: تا ماه های گذشته اسلام آباد مواضع بی طرفی در خصوص بحران سوریه اتخاذ کرده بود اما درحال حاضر چنین تصوری بوجود آمده که اسلام آباد تحت فشار برخی از کشورهای عربی سیاست خود درقبال بحران سوریه را تغییر داده و در صف مخالفان بشار اسد قرار گرفته است.

در گزارش روزنامه پاکستانی تصریح شده؛ کشورهای دوست و برادر پاکستان یعنی ایران و چین با اتخاذ سیاست های اصولی از دولت بشار اسد حمایت می کنند. مسکو نیز با تغییر دولت سوریه و دخالت های خارجی مخالفت کرده ؛ بنابراین اسلام آباد نباید بدون توجه به این وضعیت و رویکرد همسایگان ؛ برای خود مشکل ایجاد کند.

اکسپرس نوشت: پاکستان هرگز نباید فراموش کند که ایران و چین در سخت ترین لحظات در کنار این کشور بوده و اتخاذ سیاست خارجی متضاد با سیاست خارجی کشورهای همسایه باعث مشکلاتی برای مردم پاکستان می شود.

در گزارش روزنامه اردو زبان آمده: طبق ماده 256 قانون اساسی پاکستان اعزام نیروهای خارجی (خصوصی) برای جنگیدن در یک کشور دیگر غیرقانونی بوده و طبق همین قانون حمایت از معارضان در سوریه نیز غیرقانونی تلقی می شود.

اکسپرس خطاب به دولت پاکستان نوشت که با توجه به اینکه مساله سوریه بسیار حساس می باشد ما باید همچنان در مسیر سیاست عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها گام برداریم؛ سیاست غیرجانبدارانه درقبال کشورهای اسلامی اتخاذ کنیم و به ویژه اینکه هرگز لازم نیست در صف آن دسته از عناصری قرار بگیرم که باعث ایجاد اختلافات در معادلات جهانی هستند.

طی روزهای گذشته در سفر ولیعهد عربستان سعودی به اسلام آباد, مقام های ارشد دولت پاکستان ضمن همراهی با سیاست های عربستان اعلام کردند که موافق روی کارآمدن دولت انتقالی در سوریه هستند که این موضوع تبعات گسترده ای در سطح داخل و خارج از کشور پاکستان و همچنین ابرازنظرهای فراوانی را از سوی منتقدین به همراه داشت.

آساق ** 1095**1392
کد N172365