رسولی عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان در بیمارستان بستری شد

بنیاد باران

تهران - ایرنا - حسن رسولی عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان و بنیاد باران به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل سکته قلبی از دو روز پیش در بیمارستان بستری شده است.

پزشکان حال عمومی وی را رو به بهبود اعلام کرده اند اما قرار است عمل آنژیوگرافی انجام شود.

رسولی در دولت اصلاحات استاندار خراسان رضوی بود و تا چند ماه پیش مدیر عاملی بنیاد باران را برعهده داشت.

سیام**1058**1336
کد N172162