هلاکت یکی از سرکردگان برجسته گروه تروریستی جبهه اسلامی در سوریه