حبس خانگی دختران شاه سعودی

شاهزاده

تهران - ایرنا - روزنامه انگلیسی ˈساندی تایمزˈ از دریافت تقاضای کمک چند دختر شاه عربستان که سال ها در کاخی جدا از دنیای خارج حبس شده اند، خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه این روزنامه، دو نفر از دختران ˈملک عبدالله بن عبدالعزیزˈ شاه عربستان سعودی در ایمیلی به این روزنامه مدعی شدند که به همراه دو خواهر دیگرشان مدت 13 سال است که در کاخی در شهر ˈجدهˈ عربستان محبوس شده اند.

این دو شاهزاده به نام های ˈسحرˈ 42 ساله و ˈجواهرˈ 38 ساله در ایمیل و تماسی تلفنی با ساندی تایمز برای آزادی خود از این روزنامه درخواست کمک کردند.

به گفته این دو شاهزاده، خواهر دیگرشان ˈهلاˈ 39 ساله در بخش دیگری از این کاخ حبس شده است و در وضعیت روحی و جسمی نامناسبی بسر می برد. ˈمهاˈ خواهر دیگرشان در مکانی جداگانه در این کاخ نگهداری می شود. این افراد اظهار کردند که حتی امکان دیدارشان با یکدیگر به ندرت فراهم می شود.

آنها همچنین اعلام کردند که پیشتر نیز از رسانه های عربی در این زمینه درخواست کمک کرده اند، اما نتیجه ای به همراه نداشته است.

ساندی تایمز افزود: اظهارات تکان دهنده این شاهزادگان سعودی دریچه ای بسوی جهان پر راز و رمز خاندان سلطنتی عربستان که زنان با محدودیت های فراوانی در آن مواجه هستند، گشود.

طبق گزارش این روزنامه، ˈالعنود بنت دحام البخیط الفایزˈ مادر اردنی تبار این شاهزادگان سعودی که از ملک عبدالله جدا شده و ساکن لندن است نیز در گذشته از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود، به آزادی دخترانش کمک کنند.

خاورم**9156**1651
کد N171978