در آستانه انتخابات ؛ درگیری هواداران احزاب در ترکیه

درگیری

آنکارا - ایرنا - شماری از هواداران حزب ملی گرای حرکت ملی با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در ترکیه ، بار دیگر ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار دادند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری دوغان ، شماری از هواداران حزب حرکت ملی به ستاد حزب دمکراتیک خلق منتسب به اکراد در شهر ˈ فتیه ˈ در جنوب غربی ترکیه حمله کردند.

براساس این گزارش ، معترضان با سنگ ساختمان ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار داده و شیشه ها را شکستند.

هواداران حزب ملی گرای حرکت ملی پیش از این نیز به ستادهای حزب دمکراتیک خلق در شهرهای آکسارا و اورلا حمله و با هواداران این حزب به درگیری پرداختند.

در درگیری بین هواداران حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلق در شهر آکسارا نزدیک به 40 نفر از هواداران دو حزب زخمی شدند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه با حضور نمایندگان احزاب مختلف روز دهم شهریورما هبرگزار می شود.

خاورم ** 230 ** 1917
کد N171146