گلوگاه‌های انتقال گاز روسیه از اوکراین به اروپا را ببینید

اوکراین,روسیه

در اینفوگرافیک زیر مسیرهای انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین و میزان وابستگی این کشورها به گاز روسیه مشخص شده است.


4949

کد N170958