پدیده خشونت علیه زنان در یونان

خشونت علیه بانوان اروپا,یونان

آتن- ایرنا- با وجود برگزاری مراسم مختلف درغرب و اروپا برای بزرگداشت مقام زن به مناسبت هشتم مارس، آمار و پدیده خشونت علیه زنان در کشورهای اروپایی از جمله یونان رو به افزایش است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از آتن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته، در حالی روز جهانی زن را گرامی داشتند که آمار ارایه شده درباره خشونت علیه زنان در این قاره، حیرت برانگیز است.

براساس تحقیقی که ˈ سازمان بنیادین حقوق اتحادیه اروپاˈ در28 کشور عضو این اتحادیه به عمل آورده، 13میلیون نفر از زنان 18 الی 74 ساله درجمع 28 کشورعضو این اتحادیه، مورد خشونت جسمی و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

گرچه غرب خود را پیشتاز حمایت از حقوق زنان معرفی می کند، ولی آمار ارایه شده در این باره نشان دهنده عمق ناهنجاری ها میان زنان در جامعه اروپایی است.

براساس آمار ارایه شده در این زمینه، 29 درصد از زنان در کشورهای اروپایی مورد آزار، آذیت و یا تجاوز جنسی از 15 سالگی به بعد قرارگرفته اند که این تعداد 13میلیون نفر از زنان عضو کشورهای اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.

به گزارش روزنامه یونانی زبان ˈ الفترو تیپیاˈ به مناسبت روز جهانی زن، در تعداد زیادی از کشورهای اروپایی قوانین مشخصی برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد.

این روزنامه می نویسد: خشونت یا بی حرمتی علیه زنان در یونان بعد از بحران مالی در این کشور افزایش بی سابقه ای یافته طوری که حتی بعضی از نمایندگان زن پارلمان یونان، توسط نمایندگان مرد و یا در گفت وگوهای دوستانه در محل این پارلمان مورد توهین لفظی قرار می گیرند.

بحران مالی در یونان تنها منجر به خشونت، ضرب و شتم بانوان و فقر نشد بلکه باعث شد حدود 55 درصد از زنان جوان فعال یونانی بیکار و برای تامین مخارج خود به شوهران و یا پدرانشان وابسته شوند.

همچنین براساس آمارهای منتشر شده، تاثیر بحران مالی یونان بر وضعیت خانواده ها به عنوان هسته مرکزی جامعه، بیانگر افزایش 47 درصدی خشونت علیه زنان این کشور است.

ادامه سیاست اقتصادی دولت باعث افزایش شدید میزان بیکاری در این کشور شده به گونه ای که طی مدت 5 سال، از 8 درصد به بیش از27 درصد رسیده است. در این حالی است که میزان بیکاری برای زنان در یونان به بیش از 55 درصد و برای جوانان بین سن های 18 الی 24 ساله به بیش از60 درصد رسیده است.

در همین راستا اعلام شد روز دوشنبه مورخ 19 اسفند ماه، همایش علمی برای بررسی نحوه مقابله با پدیده خشونت علیه زنان در مرکز شهر آتن توسط تعدادی از سازمان های مردم نهاد، نهادهای مدافع حقوق زنان و انجمن های زنان برگزار خواهد شد و ابعاد تاثیر خشونت علیه زنان بر روند آرامش و توسعه جامعه و خانواده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روپام**2170**1485** 1064
کد N170650