با تصویب نمایندگان؛

ساختار کمیسیون تلفیق تغییر می‌کند

کمیسیون تلفیق

از این پس کمیسیون تلفیق با حضور 9 نماینده از کمیسیون برنامه وبودجه و از هرکدام از کمیسیون ها سه نماینده در کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه کشور حضور پیدا می‌کنند.

پس از بحث و بررسی نمایندگان در خصوص تغییر ساختار کمیسیون تلفیق دو فوریتی این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده مردم در بهارستان با 158 رای موافق، 34 رای مخالف و 8رای ممتنع طرح دو فوریتی اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق را تصویب کردند.

در این طرح آمده است: از این پس کمیسیون تلفیق با حضور 9 نماینده از کمیسیون برنامه وبودجه و از هرکدام از کمیسیون ها سه نماینده در کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه کشور حضور پیدا می‌کنند.

گفتنی است؛ پیش از این 29 نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و 28 نماینده از سایر کمیسیون‌های اصلی مجلس ساختار کمیسیون تلفیق را تشکیل می دادند.

کد N170297