با تصویب نمایندگان؛

دوفوریت طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

مجلس

براساس تصویب نمایندگان مجلس دوفوریت طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دوفوریت طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.

حسین زاده در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: هرچه نظارت، برنامه‌ریزی و عملیات با واقعیت و نیازهای جامعه تطابق داشته باشد درصد تحقق پذیری آن بالا می رود، برای بهبود وضعیت بودجه نیاز به اصلاح ساختار داریم.

وی افزود: بودجه را فقط نمی توان با عدد و رقم دید و هر عدد و رقمی بار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد بعد از اتمام بودجه هر لحظه شاهد ارائه جداول جدیدی از کمیسیون تلفیق بودیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی توان اکثریت آراء مختص به یک کمیسیون باشد تا نظرات درمورد بودجه اعلام شود گفت: نمایندگان با تصویب این دو فوریت به اصلاح ساختار رأی دهند.

توکلی نماینده مردم تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: نمایندگان باید بداند دو فوریت این طرح اکنون ضروریتی ندارد و دو فوریت زمانی مطرح می شود که احتمال جلوگیری از وقوع طرح وجود داشته باشد اما اکنون بودجه تصویب شده است.

به گفته توکلی با دوفوریتی کردن این طرح به ساختار درستی در خصوص بودجه نمی رسیم و ساختار بودجه نویسی اصلاح می خواهد اما نیاز به دوفوریتی ندارد و باید سر فرصت این را پیگیری کرد.

همچنین موسوی نژاد به عنوان موافق دیگر دو فوریتی شدن این طرح گفت:ما اکنون در آستانه تنظیم برنامه 6ماهه هستیم و در برنامه 6ماهه همه موارد باید لحاظ شود و در تدوین برنامه از همه کمیسیون ها حضور دارند دو فوریت این طرح باید به تصویب برسد چراکه در مجلس هشتم نیز این درخواست انجام شد اما از دستور خارج شد.

قادری به عنوان یکی دیگر از مخالفان دو فوریتی شدن طرح تغییر اعضای کمیسیون تلفیق اظهار داشت: شکل گیری کمیسیون ها بر اساس شرح وظایفی است که وجود دارد اگر نظارت بر برنامه ریزی را از کمیسیون برنامه و بودجه بگیریم این کمیسیون دیگر موضوعیتی ندارد.

وی افزود:ما معتقدیم کمیسیون تلفیق باید از افراد تخصصی شکل بگیرد اما در قالب طرح دو فوریتی نمی توان به این امر رسید.

نمایندگان مجلس با 158 رأی موافق و 34 رأی مخالف و 8رأی ممتنع از مجموع 210نمانیده حاضر در رأی گیری دوفوریت طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.