توکلی در مخالفت با دو فوریت طرح اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق:

نمایندگان منظق قانون گذاری را نادیده نگیرند

مجلس,توکلی,طرح اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق

وقتی از اهمیت بودجه‌نویسی و تاثیرآن صحبت می‌کنیم به این معنی نیست که اگر دو فوریت برای آن در نظر گرفته شود، حتماً به ساختار درستی می‌رسیم

نماینده تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دو فوریت اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق اظهار داشت: با توجه به زمان زیادی که تا تهیه بودجه سال آینده وجود دارد دو فوریت این طرح فاقد ضرورت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در ادامه افزود: وقتی از اهمیت بودجه‌نویسی و تاثیرآن صحبت می‌کنیم به این معنی نیست که اگر دو فوریت برای آن در نظر گرفته شود، حتماً به ساختار درستی می‌رسیم. چرا که در این صورت فرصت این که بحث با کارشناسان و تحقیق در مرکز پژوهشها و بررسی سابقه متنوع در این زمینه را داشته باشیم، وجود ندارد.

وی ضمن موافقت با اصل طرح، دو فوریت آن را غیر‌ضروری دانست و از نمایندگان خواست که منطق قانون گذاری را نادیده نگیرندو اجازه دهند، که این طرح مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

کد N170006