لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به مجلس ارائه شد

مجلس

لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که  هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را اعلام وصول کرد.