نمایندگان تصویب کردند؛

معافیت مالیاتی ساخت و ساز در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر

مجلس

در بند 16 از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که نمایندگان آن را تصویب کردند، آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع حصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان مصوب کردند که شهر های زیر 100 هزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات در ساخت و ساز معاف می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق مصوبه مجلس از این پس ساختمان‌سازها پرداخت مالیات می‌شوند.

در بند 16 از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که نمایندگان آن را تصویب کردند، آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع حصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

در تبصره چهارم از این بند آمده است: شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

کد N169298