ماموریت تیم میانجیگر اروپایی در کریمه ناتمام ماند

آمریکا اروپا

تیراندازی گروه های طرفدار روسیه در زمان ورود تیم اعزامی از سوی اتحادیه اروپا به شبه جزیره کریمه، موجب بازگشت اعضای این تیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک گروه میانجیگر که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست "تیم گولدیمان" سوئیسی به اوکراین رفته بود، نتوانست ماموریت خود را در شبه جزیره کریمه به انجام برساند.

این تیم که از روز چهارشنبه به کی یف رفته قصد داشت در مورد بحران شبه جزیره کریمه بین مقامات اوکراین و روسیه میانجیگری کند. این در حالی است که پس از ورود اعضای این گروه به کریمه، شلیک چند گلوله هشدار دهنده، موجب بازگشت آنها شد.

قرار بود اعضای نظامی و غیرنظامی حاضر در این گروه از وضعیت کنونی کریمه گزارشی تهیه کرده و به مقامات اروپا ارائه دهند، با این حال هشدار گروه های طرفدار روسیه موجب شد آنها این ماموریت را پیش از آغاز، ناتمام گذاشته و بازگردند.

"سرگئی آکسیونوف" رئیس دولت خودمختار کریمه اعلام کرده قصد ندارد با دولت انتقالی اوکراین توافق نماید. به گفته وی هیچ کس نمی تواند از برگزاری همه پرسی مصوب پارلمان که قرار است در روز شانزدهم مارس برگزار شود، جلوگیری کند. روز پنج شنبه نمایندگان پارلمان کریمه ضمن تعیین تاریخ برگزاری همه پرسی برای پیوستن این منطقه به روسیه، با اکثریت آرا از جدایی این منطقه از اوکراین استقبال کردند.