تلاش دوباره ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ورود به کریمه

کریمه,بحران92

تهران-ایرنا- سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که ناظران این سازمان ملل روز شنبه بار دیگر تلاش خواهند کرد وارد منطقه کریمه شوند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، دو روز پیش از ورود ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه کریمه جلوگیری به عمل آمد.

ˈتاتیانا بائواˈ سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا یادآورشد: ناظران ما امروز نیز بار دیگر تلاش می کنند وارد منطقه کریمه شوند.

وی توضیح داد: ماموریت این سازمان برای نظارت در منطقه کریمه به 54 پرسنل نظامی و غیرنظامی از 29 کشور رسیده است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که از ورود تیم این سازمان به شبه جزیره کریمه جلوگیری به عمل آمده است.

یک دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: افراد مسلح مانع از ورود این ناظران به منطقه کریمه شدند.

هدف این ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا کاهش تنش ها در کریمه است.

مترجمام**9234**1010
کد N168233