تشدید محاصره مردم جزیره ستره از سوی نظامیان آل خلیفه

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از تشدید اقدامات ضد انسانی نظامیان آل خلیفه علیه ساکنان جزیره ستره و بستن همه راههای فرعی این جزیره از سوی آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند:نظامیان رژیم بحرین صبح امروز ضمن محاصره جزیره ستره تمام مبادی فرعی در این جزیره را با موانع خاکی بستند تا شهروندان را وادار کنند که از مراکز ایست بازرسی ایجاد شده از سوی نظامیان رژیم عبور کنند.

شیخ حسن عیسی از نماینده مستعفی پارلمان بحرین گفت: وادار کردن شهروندان برای عبور از مراکز ایست بازرسی و بستن همه گذرگاههای فرعی و محاصره جزیره ستره اقدامی مفسده آمیز از رژیمی فاسد است.

منابع وابسته به مخالفان اعلام کردند: شهروندان بحرینی در معرض انواع اهانتها و محدودیتها در مراکز ایست بازرسی قرار دارند و نظامیان رژیم در این مراکز ایست بازرسی دهها جوان را بازداشت کرده اند و با ایجاد ازدحام به شهروندان ضربه می زنند.