تقدیر دولت ونزوئلا از بیانیه سازمان کشورهای آمریکایی

آمریکای لاتین مادورو,تلویزیون ملی ونزوئلا

مادرید- ایرنا - ˈالیاس خائواˈ وزیر خارجه ونزوئلا گفت که بیانیه اعلام همدردی با کشورش که از سوی سازمان کشورهای آمریکایی صادر شد به عنوان یک ˈپیروزی شان و منزلتˈ آمریکای لاتین و کاراییب قلمداد می شود.

به گزارش ایرنا ، خائوا در گفت وگو با تلویزیون ملی ونزوئلا، از اینکه سه کشور پاناما، آمریکا و کانادا از ابراز همدردی با ونزوئلا در این بیانیه خودداری کرده اند، ابراز تاسف کرد.

وی تصریح کرد: امروز با استثنای تاسف آور پاناما، شان و منزلت این قاره نشان داده شد. دولت پاناما کاملا خارج از لحنی که عصر جدید آمریکای لاتین دارد، قرار گرفته است.

در این راستا، وزیر خارجه ونزوئلا خاطرنشان کرد که از طریق این اقدام که خواهان ادامه گفت وگو های داخلی در ونزوئلا است، ˈدستگاه پیچیده تبلیغاتی که علیه ونزوئلا سوار شده بود، بر زمین افتادˈ .

وی افزود: این تصمیم که با رای مثبت 29 کشور و رای منفی سه کشور آمریکایی به تصویب رسید، حاکی از آن است که آمریکای لاتین تعرض ها و مداخله ها علیه برادرانش را همراهی نمی کند.

خائوا گفت: اکثر اعضای سازمان کشورهای آمریکایی درک کرده اند که ونزوئلا با یک موج خشونت روبرو است که قصد دارد دولت قانونی ˈنیکلاس مادوروˈ رئیس جمهوری کشور را سرنگون کند.

وی در این مورد از همه کشورهایی که صلح، گفت وگو و سازمان گرایی دموکراتیکی در ونزوئلا را همراهی کردند، ابراز قدردانی کرد.

سازمان کشورهای آمریکایی روز جمعه پس از جلسه ای که در واشنگتن برگزار شد با 29 رای موافق بیانیه ای را تصویب کردند که در آن ضمن همدردی با ونزوئلا، از کشته شدن ده ها نفر از مردم این کشور ابراز تاسف کرده و خواهان حفظ گفت وگو ها شده اند.

سازمان مذکور به این شکل از اعزام یک کمیسیون نظارتگر به ونزوئلا اجتناب کرد.

ˈروی چادرتونˈ سفیر ونزوئلا در سازمان کشورهای آمریکایی در این مورد گفت که این یک تصمیم ˈتاریخیˈ است که سازمان در مقابل تلاش های بی ثبات کننده افراطی های راستگرا با ونزوئلا همدردی کند.

سازمان کشورهای آمریکایی در حالی چنین تصمیمی را گرفت که دو روز پیش ˈآرتورو ویارینوˈ سفیر پاناما در این سازمان خواهان برگزاری یک جلسه فوق العاده وزیران امور خارجه برای بررسی وضعیت کنونی ونزوئلا شده بود. این تقاضا از سوی مادورو به عنوان یک اقدام مداخله جویانه قلمداد شد که روابط تجاری و سیاسی کشورش با پاناما را قطع کرد.

اروپام ** 1234** 1337
کد N167757