رئیس جمهور در اختتامیه جشنواره مطبوعات:

اگر قلم‌ها شکسته شود اعتماد از بین خواهد رفت/ رسانه‌ای که مقدسات را رعایت نکند ارتباطش قطع خواهد شد

دولت

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه دولت معتقد به آزادی مسئولانه است، گفت: در همه جوامع اصول و ارزش ها و مقدساتی وجود دارد که باید مورد احترام همگان قرار بگیرد لذا اگر رسانه ای بخواهد این اصول را مورد مراعات قرار ندهد بی تردید آن رسانه ارتباطی ارتباطش با جامعه و مردم تضعیف و یا قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها که امروز شنبه در تالار وحدت برگزار شد گفت: جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها یعنی جشنواره احترام به آزادی بیان در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی به جامعه.

وی با بیان اینکه عصر امروز عصر اطلاعات و ارتباطات است افزود: این سخن با واقعیت دنیای امروز منطبق است ارتباطات و اطلاعات آفریننده اصلی قدرت در یک کشور است و اگر قدرت را به سخت و نرم تقسیم کنیم بی تردید بخش بزرگی از قدرت نرم در اختیار صاحبان اندیشه، فکر و بیان و قلم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر کشوری که در آن آزادی اندیشه، آزادی سخن و بیان و آزادی اطلاعات بیشتر باشد زمینه پیشرفت در آن کشور محیاتر خواهد بود ادامه داد: بی تردید اگر در جامعه ای دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوش ها به سمت امکانات ارتباطی بیگانگان فرار خواهد کرد.

روحانی با بیان اینکه بگذاریم میدان قلم به میدان بیان میدان بازی باشد ادامه داد: بگذاریم تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود البته آزادی بیان باید با درنظر گرفتن شرایط تاریخی شرایط فرهنگی، دینی، مذهبی و شرایط اجتناعی آن کشور و آن جامعه باشد.

روحانی افزود: به بیان دیگر دولت معتقد به آزادی مسئولانه است در همه جوامع اصول و ارزش ها و مقدساتی وجود دارد که باید مورد احترام همگان قرار بگیرد لذا اگر رسانه ای بخواهد این اصول را مورد مراعات قرار ندهد بی تردید آن رسانه ارتباطی ارتباطش با جامعه و مردم تضعیف و یا قطع خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مقدسات دینی و مذهبی و ارزشهای فرهنگی و ملی و حتی قومی باید مورد احترام همگان باشد ادامه داد: شما می بینید حساسیت ها امروز در جامعه ما حتی برای طوایف و اقوام  تا چه اندازه زیاد است که با کوچک ترین خطایی یک جمع قابل ملاحظه ای می شورند این در واقع به معنای حساسیت بالای جامعه ماست.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه باید به این حساسیتها توجه کنیم گفت: البته ما امروز می دانیم قدرت رسانه ما هر مقدار بیشتر و قوی تر باشد کشور که توانمند تر در صحنه جامعه حضور پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا نتوانستیم بعد از 35سال کاری بکنیم که بزرگان ما از شرایط فرهنگی جامعه رضایت داشت باشند افزود: اشکال کار از کجاست؟ اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسأله فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها اینهمه نگرانی شکل می گرفت مشکل اعتیاد، مشکل طلاق، اختلافات اجتماعی و مشکلات مربوط به شکاف های اجتماعی نادیده گرفتن قواعد بازی در مسایل سیاسی و بسیاری از مشکلات اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم بخش بزرگ آن مربوط به وجود ضعف در حوزه فرهنگ است.

رئیس جمهور با طرح این پرسش که امروز فرهنگ در اختیار کیست تصریح کرد: من خوشحالم که به ندای مقام معظم رهبری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بلافاصله پاسخ دادم و این کار بسیار درستی بود.

وی ادامه داد: اما چه مقدار از مسایل فرهنگی ما در اختیار وزیر است؟ چقدر از بودجه فرهنگی در اختیار بخش های فرهنگی دولتی است؟

روحانی با بیان اینکه چند برابر بودجه ای که در اختیار دولت در حوزه فرهنگ است؟ در اختیار نهادهای دیگر است؟ افزود: نهادهای دیگری که خارج از اختیار دولت است از بودجه عمومی بهره برداری می کنند البته نیازی به نام بردن از آنها نیست امروز بودجه عظیم فرهنگی در اختیار نهادها و بخشهایی است که حداقل تحت نظارت قوه مجریه کشور نیستند.

وی افزود: البته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این امر باید بیندیشد و مسیری را در پیش گیرد تا بدانیم بخش فرهنگی با بودجه عمومی که می گیرد چه می کند.

روحانی با بیان اینکه، چاپ شدن تعداد زیاد کتاب  و سی دی نباید مورد توجه قرار گیر د گفت: اینکه چقدر کتاب چاپ شده و سیدی منتشر کردیم آمار فرهنگی نیست بلکه اثر آن کتابها مهم است و اثر آنها در بخش فرهنگی چه بوده و اگر اثر خوب بود چرا همه نگران و ناراحتند پس باید راه دیگری بر گزینیم و انتخاب کنیم.

روحانی در ادامه سخنان خود به بخش مطبوعات اشاره کرد گفت: امروز اگر در بخش مطبوعات نگاه کنیم می بینیم مطبوعاتی که از بودجه عمومی انتخاب می کند چقدر هستند رسانه هایی که از بودجه قوه مجریه استفاده می کند و بخش خصوصی چقدر از کار رسانه ای را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: اگر بحث اعتدال و توازن است، البته نمی گویم بخش رسانه را به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار کنیم نه یک توازن یا یک تعادلی برقرار کنیم.

وی ادامه داد: چه مقدار از خبرگزاری ها، سایتها، روزنامه ها و مجلات در اختیار نهادها و بخش هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند هست؟ و چه مقدار در اختیار بخش خصوصی است؟

ادامه دارد ...