با ژست حقوق بشری منتشر شد؛

بیانیه جدید گروه تروریستی عبدالله عزام درباره حمله به رایزنی فرهنگی ایران در بیروت

آفریقا و خاورمیانه

گروه تروریستی عبدالله عزام در بیانیه ای تازه با گرفتن ژست حقوق بشری، مدعی شد که در جریان حمله به دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت قصد نداشته به افراد حاضر در منطقه که وابستگی به ایران نداشته اند، آسیب بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، گروه تروریستی عبدالله عزام با صدور بیانیه ای مدعی شد در جریان حمله به دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت قصدی برای آسیب زدن به شیعیان و عابران منطقه که بی ارتباط با ایران بوده اند، نداشته است!

ژست مدافع حقوق بشری از سوی گروه ترویستی عبدالله عزام در حالی در این بیانیه دیده می شود که مردم لبنان با توجه به انفجاری تروریستی قبلی آنها در بیروت و نقاط دیگر، به طور کامل بر دروغین بودن این گونه ادعاها تاکید می کنند.

جالب اینکه در بیانیه گروه تروریستی عبدالله عزام نام گردانی که مامور اقدام تروریستی در برابر رایزنی فرهنگی ایران بوده، گردان "الحسین بن علی" (سرایا الحسین بن علی) نهاده شده است. این مسئله حاکی از تلاش خزنده و پشت پرده گروههای سلفی و وهابی وابسته به عربستان برای تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به امامان شیعه (علیهم السلام) و پیروان آنهاست.