نیویورک تایمز: خاورمیانه قرن بیست و یک، محل خطرناکی است

ایران و آمریکا,ایالات متحده آمریکا

روزنامه نیویورک تایمز با ارائه تحلیلی از وضعیت روابط دو کشور ایران و آمریکا پس از سی سال نوشته است همچنان این روابط در چرخه ای از بدبینی و بی اعتمادی گرفتار بوده و هر دو کشور از این وضعیت متضرر هستند.

این روزنامه آمریکایی با بیان اینکه شرایط در خاورمیانه رو به تغییر است و آمریکا چاره ای ندارد که روش خود را براساس این تغییرات، اصلاح کند نوشت خاورمیانه قرن بیست و یکم محلی جدید و خطرناک است. برای هدایت این منطقه به سمت آینده ای بهتر، واشنگتن باید خود را با شرایط وفق دهد و دشمنی های قدیمی را پشت سر بگذارد.

این روزنامه در ادامه نوشته است توافق هسته ای اخیر با ایران، خشم قابل پیش بینی را در میان جنگ طلبان خاورمیانه ایجاد کرده است. اما این توافق فرصتی برای یک موفقیت بسیار بزرگ تر را با خود دارد و آن ایجاد روابط حسنه و در نهایت، حتی همکاری استراتژیک با ایران است.

به نوشته نیویورک تایمز آمریکا باید تفکر در مورد تجدیدنظر تدریجی در سیاست خاورمیانه خود را آغاز کند و به سیاست خارجه ای بیاندیشد که هدفش بازگشت دوباره ایران به عرصه بین الملل طی گذر زمان و تبدیل کردن یک دشمن به یک متحد باشد البته این کار آسان نیست اما در دراز مدت برای مردم این دو کشور مزیت های خوبی به همراه خواهد داشت.

این روزنامه با این همه نوشته است در حال حاضرایران در تمامی حوزه ها با آمریکا مخالف است و دلیل عمده این امر بیش از آن که موضوعی ایدئولژیک باشد، یک دشمنی تاریخی میان تهران و واشنگتن است.

4949

کد N166584