سایت مشرق: مخالفت آیت الله مهدوی کنی با جوانگرایی در مجلس خبرگان

سایت مشرق نوشت:

آیت الله مهدوی کنی در پاسخ به زمزمه های جوان گرایی در مجلس خبرگان گفته است:" مجلس خبرگان، مجلس تجربه و اعتبار است. مجلس ریش سفیدانی است که سال های متمادی را در راه ترویج اسلام و قرآن و انقلاب گذرانده اند. جوانگرایی در مشاغلی که نیاز به کار میدانی و تلاش و دوندگی دارد، خوب است اما مجلس خبرگان جای دوندگی نیست، محل اعتبار و تجربه و سابقه درخشان در ترویج معارف اسلامی است."

 

1717

کد N166538