انتقاد از بهره برداری سیاسی از پدر یکی از شهدای هسته ای

سایت مشرق نوشت:

در پی طرح مباحثی در برخی تریبون ها و رسانه ها پیرامون اخراج دانشمندان هسته ای در دولت یازدهم، جمع بندی یک گزارش کارشناسی حاکی از آن است:

1- اگر چه جابجایی ها و بعضا اخراج هایی صورت گرفته اما میزان این اخراج ها به اندازه میزان ادعا شده در رسانه ها نبوده است.

2- این گونه مسایل نباید در رسانه ها و تریبون های عمومی مطرح شود.

3-حرمت پدران و بستگان دانشمندان هسته ای ترور شده بر همه لازم است اما نباید از حرمت این سرمایه های ملی در مباحث سیاسی استفاده شود.

 

 

17302

کد N166537